Ücretsiz
eve teslimat
 
Tüm ürünlerde
iade garantisi
 
İstenilen saatte
teslimat
0 (464) 214 6060

Şartlar ve Koşullar

İMECE Gıda Ve Tekstil San. ve Tic.  A.Ş Site Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi


ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
a) imecemarket.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Tophane mahallesi 234/A Rize mukim İMECE Gıda Ve Tekstil San. Ve Tic. A.Ş (Bundan böyle "İMECE GIDA" olarak anılacaktır).
b) imecemarket.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")


2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu İMECE GIDA sahip olduğu internet sitesi imecemarket.com'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.


3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, imecemarket.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, İMECE GIDA'nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.


3.2. Üye, İMECE GIDA tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından İMECE GIDA karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, İMECE GIDA'nun sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.


3.3. Üye imecemarket.com  internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.


3.4. Üye, imecemarket.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.


3.5. imecemarket.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin İMECE GIDA hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. İMECE GIDA üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


3.6. İMECE GIDA, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, imecemarket.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden İMECE GIDA'ndan  tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.


3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.


3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, İMECE GIDA bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, İMECE GIDA üyeye karşı üyelik sözleşmesinee uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


3.9. İMECE GIDA her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, İMECE GIDA hiçbir sorumluluğu yoktur.


3.10. imecemarket.com internet sitesi yazılım ve tasarımı İMECE GIDA mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.


3.11. İMECE GIDA tarafından imecemarket.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.


3.12. İMECE GIDA kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. İMECE GIDA, üyenin imecemarket.com  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.


3.13. İMECE GIDA üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında İMECE GIDA  iştiraki olan tüm şirketler tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. . Üye aksini bildirmediği  sürece İMECE GIDA  iştiraki olan tüm şirketlerin  kendisi ile  internet, telefon, SMS,  vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve İMECE GIDA iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini İMECE GIDA müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine  iletebilir.


3.14. İMECE GIDA, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya İMECE GIDA tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) İMECE GIDA ve İMECE GIDA web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.


3.15. İMECE GIDA web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye İMECE GIDA web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.


3.16. İMECE GIDA, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya İMECE GIDA web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.


3.17. İMECE GIDA, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.


3.18. Taraflar, İMECE GIDA ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.


3.19. İMECE GIDA, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS ’ lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda mail ile bildirmesinden sonra SMSve ya mail gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

3.20. İMECE GIDA, Online sipariş sitesi sadece parakende satışlar için geçerlidir. Toplu alımlar ve adetli satışlar için İMECE GIDA satışı yapıp yapmamakda serbesttir, 

3.21. İMECE GIDA, Online sipariş sitesi sadece Rize için geçerlidir, fakat bazı durumlarda(yöresel ürünler) kargo ile gönderilmektedir. Bu tür taleplerinizde bizimle irtibata geçebilirsiniz.

3.22.  Sitemizde herhangi bir On-line satış yoktur. Sanal pos kullanılmamaktadır. Müşterilerimiz sistem üzerinden verdikleri siparişler kendi servis elemanlarımız ile kendilerine teslim edilip ödemesi alınmaktadır.


4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya İMECE GIDA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. İMECE GIDA üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


5. İhtilafların Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Rize Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
 

İADE


Sipariş teslimatı sırasında iade:

Ürünleri teslim alma sırasında neden belirtmeden, ürünü teslimat görevlisine iade edebilirsiniz.
Bu durumda sadece teslim aldığınız ürünlerin tutarı sizden tahsil edilecektir.

Memnun kalmadığınız ürünü, teslimat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde faturanızla beraber herhangi bir İmece şubesinde değiştirebilir ya da iade edebilirsiniz.

Orjinal ambalajı açılmış, tadil görmüş, gazete mecmua, dondurulmuş gıdaların hiçbir şekilde iadesi yoktur.

Ürünlerinizi teslim alma aşamasında kontrol etmenizi öneririz.

Tahsilat kapıda yapılacak ise almadığınız ürünler hesabınızdan anında düşülür, eğer kredi kartı ile ödemiş iseniz kredi kartınıza geri ödenir.

 

ÖDEME


Ödeme yapabilmeniz için müşterilerimize iki alternatif sunuyoruz:

  •  Kapıda kredi kartı ile ödeyebilirsiniz
  •  Kapıda nakit ödeyebilirsiniz.

Teslimat Koşulları

  •  Ürünleriniz, araçlarımızın gidebildiği maksimum mesafeye kadar teslim edilir.
  •  Araçlarımızın ulaşamadığı yerlere teslimat işlemi yapılmaz. Ancak müşteri kendisi son noktadan teslim almayı tercih edebilir.
  •  Bina önüne kadar gidilebilen mesafelerde kapıya kadar telimat yapılır.